Φροντιστήριο Παιδεία λογότυπο έγχρωμο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας

Project guidelines

Η δημιουργία ενός σύγχρονου brand το οποίο θα στοχεύει στην ανάκτηση της παλαιότερης φήμης της επιχείρισης αναδεικνύοντας έννοιες που σχετίζονται με την παιδεία και την εκπαίδευση όπως “παιδαγωγικότητα”, “εργατικότητα”, “κοινωνική αλληλεγγύη”.

Φροντιστήριο Παιδεία λογότυπο ασπρόμαυρο

Λογότυπο

Με δεδομένη την επωνυμία “Παιδεία” επιδιώξαμε να αναδείξουμε την έννοια της στο μέγιστο επίπεδο. Συνεπώς χρησιμοποιήσαμε στοιχεία τα οποία την αναδεικνύουν.

Έτσι, το λογότυπο μας αναπαρίσταται από την κουκουβάγια, διαχρονικό σύμβολο σοφίας, παιδείας και γνώσης, με τρόπο τέτοιο ώστε το κεφάλι της είναι σελίδες ανοιχτού βιβλίου άρα γνώση και πληροφορία.

Η διάθλαση των χρωμάτων σε πολλά επίπεδα εκφράζει την πολυεπίπεδη διαπαιδαγώγηση τόσο σε επίπεδο μόρφωσης όσο και προσφοράς

Είναι μία σύγχρονη προσέγγιση, με ευχάριστη αισθητική που εκφράζει πλήρως τις αξίες της επιχείρησης.

Χρωματολόγιο

Η συγκεκριμένη παλέτα επιλέχθηκε με σκοπό την καλύτερη δυνατή επικοινωνία των αξιών της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, προτείναμε ευχάριστα χρώματα που στοχεύουν στη ανάδειξη της διαπαιδαγώγησης και της κοινωνικής προσφοράς.

#D46A66

#F2CD62

#95C7A3

Τυπολογία

PF PREMIERE DISPLAY (REGULAR)

Μία μοντέρνα, minimal γραμματοσειρά με δυνατότητα πολλαπλών βαρύτητων ώστε να μπορύμε να τονίσουμε τις αξίες και συγκεκριμένα στοιχεία της επικοινωνίας μας.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789,.!?